Политика за защита на личните данни

HUGASIAN извършва своята търговска дейност, спазвайки Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

магазин за бижута HUGASIAN събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
·        Ваше изрично съгласия за това;
·        Всяко законово задължение, което има магазин за бижута HUGASIAN:

 •  За осъществяване на целите и интереси на магазин за бижута HUGASIAN свързани с осъществяване на дейности по покупко – продажбата на територията на сайта.

Магазин за бижута HUGASIAN би могла да събира и обработва личните данни, за които Вие предоставяте съгласието си, за осъществяване на следните цели.

 • Счетоводни дейности;
 • Търговски цели;
 • За защита на информационната сигурност;

Магазин за бижута HUGASIAN спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Прозрачност;
 • Законосъобразност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на сигурност Ви личните данни;

магазин за бижута HUGASIAN може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи , като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други.

магазин за бижута HUGASIAN ще използва вашите данни с няколко конкретни цели свързани с търговската дейност:

 • Счетоводна дейност – с цел осъществяване и водене на счетоводството на организацията спрямо българското законодателство;
 •   Бъдещи рекламни и промоционални стратегии и дейности;

Магазин за бижута HUGASIAN ще обработва всички предоставени от посетителите или купувачите, като име, адрес, телефонен номер, имейл съобразно целите на покупко – продажба.

Магазин за бижута HUGASIAN не събира специализирани / чувствителни лични данни, като религиозна, принадлежност, биометрични данни, данни свързани със здравословното Ви състояние, сексуална ориентация, присъствие в политически или синдикални организации, етнически разбирания и други подобни данни.

Магазин за бижута HUGASIAN събира вашите лични данни и разполага с тях според законово установения ред и време. След този HUGASIAN има ангажимента да изтрие информацията, като ненужна.

Магазин за бижута HUGASIAN Ви гарантира, че след изтичане на определения срок може да продължи съхранението на вашите лични данни, само и единствено при нужда от необходимост за търговската дейност на организацията.

Магазин за бижута HUGASIAN има правото да предоставя вашите данни съобразно целите и задълженията за обработване на личните данни по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

При предоставяне и съгласия вашите лични данни да се събират, съхраняват и обработват от магазин за бижута HUGASIAN Вие имате право на:

Право на достъп до информация свързана с личните Ви данни. По всяко време, вие имате право на информация от магазин за бижута HUGASIAN относно вида на съхранение, обработка и практики свързани в вашите лични данни. Вие имате право да получите отмагазин за бижута HUGASIAN копие от предоставените и обработени данни под електронен или друга подходяща форма вид.

Право на изтриване на вашите лични данни. Като предоставяте своите данни, вие имате правото да поискате от магазин за бижута HUGASIAN, по всяко време, вашите данни да бъдат изтрити от базата с лични данни. Този иск ще бъде извършен без ненужно забавяне от страна на магазин за бижута HUGASIAN при наличие на следните изисквания:

 • Вашите лични данни вече да не са необходими за националните, търговските, счетоводни или логистични дейности на организацията;
 • При наличие на незаконна обработка на личните Ви данни;
 •  При наличие на правни задължения съобразно законовите мерки на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Магазин за бижута HUGASIAN няма задължението да изтрие или премахне вашите ви данни ако:

 • се съобразява със спазването по обработка и запазване на личните данни съобразно законово законодателство на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо магазин за бижута HUGASIAN;
 • поради дейности свързани с опазване на обществените интереси свързани със запазване на общественото здраве;
 • изпълнява дейности свързани с предявени претенции от магазин за бижута HUGASIANили трети лица;

Право на възражение срещу обработването на личните ви данни. Предоставяйки личните си данни, вие имате правото по всяко време да възразите срещу тяхното обработване от магазин за бижута HUGASIAN за цели свързани с директен маркетинг и реклама. Магазин за бижута HUGASIAN се задължава да се съобрази с вашето искане, стига това а не нарушава законови основания за продължаване на правата и свободите на субекти по установяване на законови мерки или предявени правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако магазин за бижута HUGASIAN установи нарушение по отношение на събиране, съхранение или обработка на вашите данни, вие ще бъдете своеобразно уведомени, без излишно забавяне за това.

Магазин за бижута HUGASIAN се задължава да ви уведоми при предприемане или осъществяване на мерки срещу дейности свързани с нарушаването на личните Ви данни.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Магазин за бижута HUGASIAN има правото да предоставя вашите данни на трети лица ако с това си действие спазва законово установените изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

Магазин за бижута HUGASIAN има правото да предоставя вашите лични данни на трети лица само и единствено при цели свързани с осъществяване на поръчки при покупка или осъществяване на договорни отношения свързани с вас.

Описаната политика е част от условията за работа с магазин за бижута HUGASIAN.

Магазин за бижута HUGASIAN може да предостави личните ви данни на доверени партньори или под изпълнители само при наличието на отговорни отношение с изрично посочен текст, конфиденциални споразумения или упоменати дейности по събиране, обработване и работа с вашите данни. Тези трети нямат правото по своя преценка или без излишно споменато съгласия от магазин за бижута HUGASIAN да управляват или съхраняват личните ви данни.

Ако не сте съгласни магазин за бижута HUGASIAN да използва личните ви данни с рекламни цели или маркетингови проучвания, можете да изкажете възражението при потвърждаване на своята поръчка.

Мерки за сигурност и защита на личните ви данни

Магазин за бижута HUGASIAN предприема организационни и технически дейности по запазване на личните ви данни, без манипулиране, загуба, унищожение и други неморални дейности от неупълномощени лица. Магазин за бижута HUGASIAN ще се грижи мерките, които прилага да се осъвременяват и наблюдават непрекъснато.

Магазин за бижута HUGASIAN предприема мерки за сигурност, като:

 • SSL сертификат за сигурност – за криптиране на информацията;
 • Защита на личните данни от неправомерен достъп до базата с данни на SSL сертификат за сигурност;
 • Антивирусна програма;

Магазин за бижута HUGASIAN се грижи личните Ви данни да запазят своята непокътнатост и да бъдат опазени от неправомерни действия на лица и организации. Магазин за бижута HUGASIAN събира, обработва и съхранява вашите лични данни единствено за коректно осъществяване на своята търговска дейност.

Наименование на администраторите на лични данни:

РАФИ 2005 ЕООД

BG103938647

ВАРНА, УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ 60

МОЛ: А. ХУГАСИЯН

Телефон: 052 / 608405

Електронна поща : hugasian.bg@abv.bg

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в магазин за бижута HUGASIAN:

Адрес за кореспонденция: ВАРНА, УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ 60

Телефон: 052 / 608405

Електронна поща: hugasian.bg@abv.bg

Политика за използване на Бисквитки:

hugasian.bg държим на коректността и осведомеността на своите клиенти по отношение на политиките за предоставяне на услуги. С тази цел сме се заели да изложим и опишем Политиката за използване на Бисквитки, която следваме.

Бисквитки – са малки текстови файлови, които оставят следа на мобилното устройство / персонален компютър с чиято помощ посещавате сайта hugasian.bg.

Използването им е нужно, поради няколко долу изброени причини:

 • По – лесно и бързо сърфиране в hugasian.bg.
 • Защита на връзките с hugasian.bg.
 • Предоставяне на качествено съдържание в hugasian.bg, спрямо вашите потребителски нужди и очаквания.

Сами по себе си Бисквитките събират информация за ваши действия за определен период от време – посещавани уебсайтове, браузера който използвате, реклами на които сте кликнали или понякога и информация за Вашия IP адрес.

Бисквитките, които използваме на hugasian.bg, могат да бъдат на трети сайтове, като социологически организации, SEO и маркетингови организации и други.

На територията на hugasian.bg могат да се съдържат и линкове или бутони към социални мрежи, които ви дават възможността да посетите наши онлайн страници или акаунти в техните платформи и да пазарувате, оставите мнение или препоръки чрез тях към hugasian.bg. Такива мрежи могат да бъдат Facebook, Google Plus и т.н. Това са бутони за Харесване на продукт, оставяне на коментари и други, които могат да ви идентифицират свързвайки се с Вашият личен профил. Тези действия могат да публикуват определено поведение или линк към сайта на hugasian.bg. Това ще доведе до събиране на данни за вас, които hugasian.bg ще опази според Политиката за защита на личните данни, която следва.

hugasian.bg не носи отговорност ако при използване на практики свързани с Бисквитки на трети лица, личните ви данни бъдат неправомерно използвани.

С отказ от използване на Бисквитки на територията на hugasian.bg, вие няма да ограничите рекламните послания, които получавате, а ще спрете да бъдете таргетирани от наша страна.

hugasian.bg не носи отговорност за външни фактори, като употребата на личното ви мобилно устройство или персонален компютър и свързаните с това избори за таргетиране.

hugasian.bg Ви съветва да настроите своите поведенчески предпочитания на всички устройства с които работите, ако не сте направили това.

Повече за Политиките за използване на Бисквитки можете да научите от http://www.youronlinechoices.com/bg/, публикувана от Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България).

Политиката за Бисквитки на hugasian.bg е съобразена с Директива 2002/58/EC.