Бижута Хугасян 

Политика за защита на личните данни

www.hugasian.bg извършва своята търговска дейност, спазвайки Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

www.hugasian.bg събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
·        Ваше изрично съгласия за това;
·        Всяко законово задължение, което има www.hugasian.bg;
·        За осъществяване на целите и интереси на www.hugasian.bg свързани с осъществяване на дейности по покупко – продажбата на територията на сайта.

www.hugasian.bg събира и обработва личните данни, за които Вие предоставяте съгласието си, за осъществяване на следните цели.

·         Счетоводни дейности;

·        Търговски цели;

·        Логистична дейност;

·        За защита на информационната сигурност;

www.hugasian.bg спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

·        Прозрачност;

·        Законосъобразност;

·        Точност и актуалност на данните;

·        Поверителност на обработването на личните Ви данни;

·        Гарантиране на сигурност Ви личните данни;

www.hugasian.bg може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи , като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други.

www.hugasian.bg ще използва вашите данни с няколко конкретни цели свързани с търговската дейност на територията на електронния магазин:

·        Счетоводна дейност – с цел осъществяване и водене на счетоводството на организацията спрямо българското законодателство;

·   Обработване/осъществяване на поръчка – с цел приемане и осъществяване на коректна поръчка или доставянето до ваш адрес от електронния магазин;

www.hugasian.bg ще обработва всички предоставени от  посетителите или купувачите от сайта данни, като име, адрес, телефонен номер, имейл съобразно целите на покупко – продажба на сайта.

www.hugasian.bg не събира специализирани / чувствителни лични данни, като религиозна, принадлежност, биометрични данни, данни свързани със здравословното Ви състояние, сексуална ориентация, присъствие в политически или синдикални организации, етнически разбирания и други подобни данни.

www.hugasian.bg събира вашите лични данни и разполага с тях според законово установения ред и време. След този срок www.hugasian.bg има ангажимента да изтрие информацията, като ненужна.

www.hugasian.bg Ви гарантира, че след изтичане на определения срок може да продължи съхранението на вашите лични данни, само и единствено при нужда от необходимост за търговската дейност на организацията www.hugasian.bg.

www.hugasian.bg има правото да предоставя вашите данни съобразно целите и задълженията за обработване на личните данни по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

При предоставяне и съгласия вашите лични данни да се събират, съхраняват и обработват от www.hugasian.bg Вие имате право на:

Право на достъп до информация свързана с  личните Ви данни. По всяко време, вие имате право на информация от www.hugasian.bg относно вида на съхранение, обработка и практики свързани в вашите лични данни. Вие имате право да получите от www.hugasian.bg копие от предоставените и обработени данни под електронен или друга подходяща форма вид.

Право на изтриване на вашите лични данни. Като предоставяте своите данни, вие имате правото да поискате от www.hugasian.bg, по всяко време, вашите данни да бъдат изтрити от базата с лични данни на www.hugasian.bg. Този иск ще бъде извършен без ненужно забавяне от страна на www.hugasian.bg при наличие на следните изисквания:

·        Вашите лични данни вече да не са необходими за националните, търговските, счетоводни или логистични дейности на организацията;

·        При наличие на незаконна обработка на личните Ви данни;

·   При наличие на правни задължения съобразно законовите мерки на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

www.hugasian.bg няма задължението да изтрие или премахне вашите ви данни ако:

·        се съобразява със спазването по обработка и запазване на личните данни съобразно законово законодателство на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо www.hugasian.bg;

·        поради дейности свързани с опазване на обществените интереси свързани със запазване на  общественото здраве;

·        изпълнява дейности свързани с предявени претенции от www.hugasian.bg или трети лица;

Право на възражение срещу обработването на личните ви данни. Предоставяйки личните си данни, вие имате правото по всяко време да възразите срещу тяхното обработване от www.hugasian.bg за цели свързани с директен маркетинг и реклама. www.hugasian.bg се задължава да се съобрази с вашето искане, стига това а не нарушава законови основания за продължаване на правата и свободите на субекти по установяване на законови мерки или предявени правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако www.hugasian.bg установи нарушение по отношение на събиране, съхранение или обработка на вашите данни, вие ще бъдете своеобразно уведомени, без излишно забавяне за това.

www.hugasian.bg се задължава да ви уведоми при предприемане или осъществяване на мерки срещу  дейности свързани с нарушаването на личните Ви данни.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица 

www.hugasian.bg има правото да предоставя вашите данни на трети лица ако с това си действие спазва законово установените изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

www.hugasian.bg има правото да предоставя вашите лични данни на трети лица само и единствено при цели свързани с осъществяване на поръчки, логистични дейности при покупка или осъществяване на договорни отношения свързани с вас.

Описаната политика е валидна само за територията на www.hugasian.bg и не важи за други уебсайтове, линкове към такива или трети лица.

www.hugasian.bg може да предостави личните ви данни на доверени партньори или под изпълнители само при наличието на отговорни отношение с изрично посочен текст, конфиденциални споразумения или упоменати дейности по събиране, обработване и работа с вашите данни. Тези трети нямат правото по своя преценка или без излишно споменато съгласия от www.hugasian.bg да управляват или съхраняват личните ви данни.

Ако не сте съгласни www.hugasian.bg да използва личните ви данни с рекламни цели или маркетингови проучвания, можете да изкажете възражението при потвърждаване на своята поръчка.

Мерки за сигурност и защита на личните ви данни 

www.hugasian.bg предприема организационни и технически дейности по запазване на личните ви данни, без манипулиране, загуба, унищожение и други неморални дейности от неупълномощени лица. www.hugasian.bg ще се грижи мерките, които прилага да се осъвременяват и наблюдават непрекъснато.

www.hugasian.bg предприема мерки за сигурност, като:

·        SSL сертификат за сигурност – за криптиране на информацията;

·        Защита на личните данни от неправомерен достъп до базата с данни на SSL сертификат за сигурност;

·        Антивирусна програма;

 www.hugasian.bg се грижи личните Ви данни да запазят своята непокътнатост и да бъдат опазени от неправомерни действия на лица и организации. www.hugasian.bg събира, обработва и съхранява вашите лични данни единствено за коректно осъществяване на своята търговска дейност.

Наименование на администраторите на лични данни:

РАФИ 2005 ЕООД

BG103938647

ВАРНА, УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" 60

МОЛ: А. ХУГАСИЯН

Телефон:  052 / 608405

Електронна поща : hugasian.bg@abv.bg

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в www.hugasian.bg:

Адрес за кореспонденция: ВАРНА, УЛ. "Л. КАРАВЕЛОВ" 60

Телефон: 052 / 608405

Електронна поща: hugasian.bg@abv.bg 

 
Политика за използване на Бисквитки:

www.hugasian.bg държим на коректността и осведомеността на своите клиенти по отношение на политиките за предоставяне на услуги на територията на онлайн магазина. С тази цел сме се заели да изложим и опишем Политиката за използване на Бисквитки, която следваме.

Бисквитки – са малки текстови файлови, които оставят следа на мобилното устройство / персонален компютър с чиято помощ посещавате сайта www.hugasian.bg.

Използването им е нужно, поради няколко долу изброени причини:

·        По – лесно и бързо сърфиране в www.hugasian.bg.

·        Защита на връзките с www.hugasian.bg.

·        Предоставяне на качествено съдържание в www.hugasian.bg, спрямо вашите потребителски нужди и очаквания.

Сами по себе си Бисквитките събират информация за ваши действия за определен период от време – посещавани уебсайтове, браузера който използвате, реклами на които сте кликнали или понякога и информация за Вашия IP адрес.

Бисквитките, които използваме на www.hugasian.bg, могат да бъдат на трети сайтове, като социологически организации, SEO и маркетингови организации и други.

На територията на www.hugasian.bg могат да се съдържат и линкове или бутони към социални мрежи, които ви дават възможността да посетите наши онлайн страници или акаунти в техните платформи и да пазарувате, оставите мнение или препоръки чрез тях към www.hugasian.bg. Такива мрежи могат да бъдат Facebook, Google Plus и т.н. Това са бутони за Харесване на продукт, оставяне на коментари и други, които могат да ви идентифицират свързвайки се с Вашият личен профил. Тези действия могат да публикуват определено поведение или линк към сайта на www.hugasian.bg. Това ще доведе до събиране на данни за вас, които www.hugasian.bg ще опази според Политиката за защита на личните данни, която следва.

www.hugasian.bg не носи отговорност ако при използване на практики свързани с Бисквитки на трети лица, личните ви данни бъдат неправомерно използвани.

С отказ от използване на Бисквитки на територията на www.hugasian.bg, вие няма да ограничите рекламните послания, които получавате, а ще спрете да бъдете таргетирани от наша страна.

www.hugasian.bg не носи отговорност за външни фактори, като употребата на личното ви мобилно устройство или персонален компютър и свързаните с това избори за таргетиране.

www.hugasian.bg Ви съветва да настроите своите поведенчески предпочитания на всички устройства с които работите, ако не сте направили това.

Повече за Политиките за използване на Бисквитки можете да научите от http://www.youronlinechoices.com/bg/, публикувана от Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България).

Политиката за Бисквитки на www.hugasian.bg е съобразена с Директива 2002/58/EC. 
МЕНЮ
За нас
Услуги
Блог
КАТЕГОРИИ
Диаманти
Злато
Сребро
Кутийки за бижута
ИНФОРМАЦИЯ
Доставка
Общи условия
Политика за защита на личните данни
Често задавани въпроси
КОНТАКТИ
Магазин 1: Варна, бул. „Княз Борис I“ № 44 А; Тел.: 359 885 988 233
Офис: 359 52 608 405
E-mail: hugasian.bg@abv.bg
            hugasian@abv.bg


2019, Всички права запазени. facebook Google+